​Tiểu sử Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và tại Công quốc Lúc-xăm-bua, Phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên minh châu Âu​

 

TIỂU SỬ

ÔNG NGUYỄN VĂN THẢO

 

Ngày sinh: 28 tháng 9 năm 1964

Nơi sinh: Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình và có 2 con gái

Trình độ học vấn

- Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

- Cử nhân Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Sourthern California.

Quá trình công tác

1988 - 2007: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

1988 - 1999: - Chuyên viên Tài chính, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Tài chính.

• 2005 - 2006: Giám đốc điều hành Hội nghị thượng đỉnh APEC CEO Summit.

• 2005 - 2007: Phó Tổng Thư ký kiêm Viện trưởng, Trưởng ban Chỉ đọa Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2007 - nay: Bộ Ngoại giao Việt Nam

• 2007 - 2011: - Vụ trưởng Vụ Quản trị Tài vụ.

• 2011 - 2014: - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Cục trưởng, Cục Quản trị Tài vụ

• 2014 - 2017: - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

• 2018 - 05/2021: - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế; Thành viên Tổ biên tập Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Trưởng SOM Mekong; Trưởng Ban tổ chức WEF-ASEAN 2018; trực tiếp phụ trách công tác ngoại giao kinh tế.

• 06/2021 đến nay: - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg kiêm Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh Châu Âu​

Khen thưởng

-  Huân chương lao động hạng Nhất,  Nhì và hạng Ba

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.



  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​