​Tiểu sử Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và tại Công quốc Lúc-xăm-bua, Phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên minh châu Âu​

 

TIỂU SỬ

ÔNG VŨ ANH QUANG

 

Họ và tên :                        Vũ Anh Quang

Ngày sinh :                       06/7/1961

Quê quán :                        Xã An Hưng, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng

Học vấn :                         Cử nhân Đại học Ngoại giao Việt Nam ; Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Đại học La-van (Ca-na-đa); trình độ Lý luận chính trị cao cấp; Quản lý hành chính Nhà nước cao cấp.

Ngoại ngữ :                       tiếng Pháp, tiếng Anh

Gia đình :                          Có vợ và 2 con.

 

Quá trình công tác và đào tạo :

1978-1983                   Học tại Học viện Ngoại giao

1983-1985                   Chuyên viên Vụ Các vấn đề chung, Bộ Ngoại giao

1985-1987                   Đi nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 138, Binh chủng Thông tin, Bộ Quốc phòng

1988-1991                   Chuyên viên Vụ Các vấn đề chung, Bộ Ngoại giao

1991-1995                   Học Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Ca-na-đa

1995-1997                   Chuyên viên, Ban Chuẩn bị Hội nghị cấp cao 7, Bộ Ngoại giao

1998-1999                   Chuyên viên Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

1999-2003                   Bí thư thứ Hai rồi Bí thư thứ Nhất, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Pháp

2003-2005                   Chuyên viên Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

2005-2008                   Phó Vụ trưởng, Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

2008-2012                Tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ

2012 - 2014                 Phó Vụ trưởng, Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

2014-2017                   Quyền Vụ trưởng (06/2014-11/2014), rồi Vụ trưởng, Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

                                    Trưởng đoàn Đối thoại nhân quyền của Việt Nam với các đối tác (EU, Mỹ, Úc…)

11/2017                       Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam được chấp thuận tại Vương quốc Bỉ

02/2018                       Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam được chấp thuận tại Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

03/2018                       Trưởng Phái đoàn nước CHXHCN Việt Nam được chấp thuận tại Liên minh châu Âu

​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​