​​​​​​​ • Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
  và Đại Công quốc Luých-xăm-bua, Phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  tại Liên minh châu Âu


  Địa chỉ: Boulevard Général Jacques 1, 1050 Bruxelles

  Điện thoại: +32 (0) 2 379 27 37.

  Fax: +32 (0) 2 374 93 76.

  Email: vnemb.brussels@skynet.be

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Đại sứ Nguyễn Văn Thảo
  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại Công quốc Luých-xăm-bua
  Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 31​​


  2. Ông Lê Vĩnh Thắng, Tham tán Công sứ - NT2
  ĐTCQ: +32 (0) 2.379 27 40


  3. Ông Đào Thành Cẩm, Tham tán, Chánh Văn phòng 
  ĐTCQ:  +32 (0) 2 379 27 37 


  4. Bà Vũ Thu Thủy, Bí thư thứ Nhất phụ trách quan hệ Việt Nam - EU​. 
   ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 47​

  • 5. ​Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư thứ Nhất phụ trách cộng đồng
  • ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 33​
  6. ​Ông Trần Đình Việt , Bí thư thứ Hai phụ trách quan hệ Việt Nam - EU​
  ĐTCQ:  +32 (0) 2 379 27 32

  7. Bà Trương Ngọc Trang, Bí thư thứ Hai phụ trách công tác lãnh sự
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 36

  8. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư thứ Hai phụ trách quan hệ song phương (Việt Nam – Bỉ, Việt Nam – Luých-xăm-bua) – Thư ký Đại sứ
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 31


  BỘ PHẬN THƯƠNG VỤ
  Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16, 1180, Uccle, Brussels, Belgium​
  ĐT: +32 (0) 2 343 62 95 – Fax: + 32 (0) 2 347 03 35
  Email: be@moit.gov.vn; vietrade@skynet.be

  9. Ông Trần Ngọc Quân,  Tham tán Công sứ, Trưởng Bộ phận Thương vụ
  ĐTCQ: +32 (0) 2 648 75 25


 •      


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​