​​​
 • Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
  và Đại Công quốc Luých-xăm-bua, Phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  tại Liên minh châu Âu


  Chancery: Boulevard Général Jacques 1, 1050 Bruxelles

  Điện thoại: +32 (0) 2 379 27 37

  Fax: +32 (0) 2 374 93 76.

  Email: vnemb.brussels@skynet.be

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Đại sứ Vũ Anh Quang
  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại Công quốc Luých-xăm-bua
  Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu
  ĐTCQ: + 32 (0) 2 379 27 49
  Email: vnemb.brussels@skynet.be

  2. Ông Nguyễn Nam Tiến, Tham tán - NT2
  ĐTCQ: +32 (0) 2.379 27 40
  Email: namtien6219@gmail.com

  3. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tham tán phụ trách quan hệ Việt Nam - EU
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 47
  Email: vnemb.be.eu1@gmail.com

  4. Ông Phạm Văn Trong, Bí thư thứ Nhất phụ trách cộng đồng
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 33
  Email: phamvt17@gmail.com

  5. Ông Trần Đình Việt , Bí thư thứ Hai phụ trách quan hệ Việt Nam - EU​
  ĐTCQ:  +32 (0) 2 379 27 32
  Email: viet.trandinh8187@gmail.com, trandinhviet@mofa.gov.vn
   
  6. Bà Trần Phương Dung, Bí thư thứ Hai, Chánh Văn phòng
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 37                                                                                                                                                   Email: phuongdungtr​@yahoo.fr
    
  7. Bà Đỗ Lan Hương, Bí thư thứ Hai phụ trách quan hệ song phương (Việt Nam – Bỉ, Việt Nam – Luých-xăm-bua) – Thư ký Đại sứ
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 31
  Email: lanhuongsnv@yahoo.fr
   
  8. Bà Trương Ngọc Trang, Bí thư thứ Ba phụ trách công tác lãnh sự
  ĐTCQ: +32 (0) 2 379 27 36
  Email: truongngoctrang2212@gmail.com

  BỘ PHẬN THƯƠNG VỤ
  Địa chỉ: Avenue Commandant Lothaire 40, Etterbeek 1040, Brussels
  ĐT: +32 (0) 2 343 62 95 – Fax: + 32 (0) 2 347 03 35
  Email: be@moit.gov.vn; vietrade@skynet.be

  9. Ông Nguyễn Cảnh Cường,  Tham tán Công sứ, Trưởng Bộ phận Thương vụ
  ĐTCQ: +32 (0) 2 648 75 25
  Email: CuongNC@moit.gov.vn​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​