• ​I. GIỜ  TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ: 

  • - Thứ Hai: ​từ 10:00 đến 12:00 và 14:00 đến 16:00

  • - Thứ Tư: từ 10:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 16:00


  • Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục lãnh sự, để được hỗ trợ​, xin quý khách liên hệ qua email: vnemb.brussels@skynet.be  • II. GIỜ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN - PHÁI ĐOÀN

  • - Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng 9:00-12:00; Chiều 14:00-17:00

  • III. SỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN: +32 478812434

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​