• ​I. GIỜ  TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ (áp dụng trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19)

  • - Thứ Hai: ​từ 11:00 đến 12:00

  • - Thứ Tư: từ 11:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 17:00

  • II. GIỜ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN - PHÁI ĐOÀN

  • - Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng 9:00-12:00; Chiều 14:00-17:00

  • III. SỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN: +32 478812434

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​