​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên minh châu Âu


Địa chỉ: Boulevard Général Jacques 1, 1050 Bruxelles
Email: vnemb.brussels@skynet.be
Website: https://vnembassy-bruxelles.mofa.gov.vn/​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​